Skip to content Skip to footer

Predavač

Brief info

Vlatka Zoldoš, prof. dr. sc., rođena je 1. rujna 1968. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1992. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u polju prirodnih znanosti, područje biologija (polje molekularna i stanična biologija), a doktorski rad izradila je u okviru bilateralnog hrvatsko-francuskog programa dvostrukog mentorstva između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Južni Pariz XI, Francuska. Doktorsku disertaciju obranila 2000. godine na francuskom jeziku na Sveučilištu Južni Pariz XI. Zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju u Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije Genetika, Molekularna Citogenetika i Epigenetika na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Biologije. Na istom Zavodu je 2007. godine osnovala Laboratorij za Epigenetiku koji je od 2017. godine dio Znanstvenog centra izvrsnosti u personaliziranoj brizi o zdravlju. Pionirka je u epigenetičkim istraživanjima koja koriste najsuvremeniju metodologiju CRISPR/dCas9 za precizno uređivanje epigenoma. Sa svojim znanstvenim timom 2016. godine prva je u svijetu dizajnirala, konstruirala i objavila molekularni alat CRISPR/dCas9-DNMT3A za ciljanu i specifičnu manipulaciju metilaciju DNA. Bavi se fundamentalnim istraživanjima interakcija epigenetičkih mehanizama u regulaciji ekspresije gena. Druga linija istraživanja kojom se bavi je epigenetička regulacija glikozilacije imunoglobulina G te na koji je način genetička/epigenetička deregulacija ovog procesa uključena u razvoj multifaktorijalnih bolesti poput kroničnih upalnih bolesti, dijabetesa i raka. Njezini znanstveni radovi objavljeni u uglednim časopisima citirani su više od 2000 x (h-indeks 22). Sudjelovanja na brojnim međunarodnim kongresima s pozvanim predavanjima, uključujući doktorski studij Mayo Clinics u Rochesteru, SAD, govore o njezinoj međunarodnoj znanstvenoj prepoznatljivosti. Urednica je renomiranih znanstvenih časopisa u području. Od 2007. godine do danas vodila ili je sudjelovala na 11 EU projekta iz programa FP7 i Horizon2020 i projekata EU strukturnih fondova, 2 bilateralna projekta i 7 domaćih (MZOS i HRZZ) projekata.