Skip to content Skip to footer

Predavač

Address: Petrova 13
Brief info

Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn je subspecijalist humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije.

Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn je redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica je Hrvatskog društva za menopauzu i član Upravnog odbora Hrvatskog društva za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju.
Uz to, pročelnik je Zavoda za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, te članica Boarda Council of Affiliated Menopausal Societies (CAMS) kao i članica International Menopausal Society.