Skip to content Skip to footer

Predavač

Brief info

Maja Žanko radi kao nutricionistica u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Dnevnoj bolnici za Poremećaje prehrane H(RANA). Nakon završenog fakulteta u Zagrebu, specijalizirala se za poremećaje hranjenja na medicinskom fakultetu u Italiji.
Iskustvo je stekla radom u vodećim centrima za poremećaje hranjenja u Italiji i u Australiji. U završnoj je fazi edukacije iz grupne psihoterapije, a inače održava i organizira edukacijske radionice, simpozije i kongrese na temu Poremećaha hranjenja. Jedna je od idejnih osnivačica programa PUT (Promjena Unutarnje težine), koji je namijenjen osobama s emotivnim i kompulzivnim prejedanjem i posljedičnom pretilošću. Također je vanjska suradnica u Centru za poremećaje hranjenja BEA.
Aktivna je na društvenim mrežama s ciljem podizanja svijesti o poremećajima hranjenja i poremećenim odnosu prema hrani i tijelu.