Skip to content Skip to footer

Predavač

Brief info

Julija Jurić je doktorica znanosti u području glikobiologije i znanstvena suradnica u području Biomedicine i zdravstva koja radi kao voditeljica istraživanja i inovacija u GlycanAge d.o.o. i laboratoriju Genos.